Сдать анализ на COVID-19

ПЦР 1190 август 2021 При себе иметь ПАСПОРТ!